Zakład Dietetyki Klinicznej zajmuje się zagadnieniami dietoterapii, dietoprofilaktyki oraz wybranymi problemami żywienia klinicznego we wszystkich dziedzinach medycyny, w tym w szczególności w: kardiologii, diabetologii, onkologii, obesitologii, gastroenterologii, hepatologii, nefrologii, reumatologii, endokrynologii, ginekologii i położnictwie, chirurgii, w tym bariatrycznej, transplantologii, neurologii, neurochirurgii, psychiatrii, dermatologii, chorobach zakaźnych, pediatrii i geriatrii.

Zakład zajmuje się także wybranymi zagadnieniami epidemiologii żywienia.

 

 

 

dk
Studenckie Koło Naukowe Dietetyków zostało utworzone w 2003 roku i zrzesza studentów wszystkich roczników na kierunku Dietetyka.