• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Monografie i rozdziały

Monografie

1. B. Jamróz, J. Chmielewska-Walczak, Magdalena Milewska "Instrumentalne metody badania zaburzeń połykania" Atlas z materiałem video

Spis treści Zaburzenia Połykania, PDF 158 KB

2. Bruno Szczygieł, Anna Ukleja. Jak rozpoznać i leczyć niedożywienie związane z chorobą: kieszonkowy poradnik dla lekarzy, pielęgniarek, położnych i dietetyków.

Wydanie 2 uaktualnione i poszerzone. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017. ISBN 978-83-200-5330-2

 

3. Szostak WB, Szostak-Węgierek D, Cybulska B. Historia badań nad miażdżycą. ITEM Publishing, Warszawa 2016; ISBN 978-83-63654-81-8

 

Rozdziały

 1. Marta Dąbrowska-Bender, Robert Słoniewski, Urszula Religioni, Anna Słoniewska, Anna Staniszewska, Karolina Jabłkowska-Górecka, Magdalena Milewska, Adrianna Sobol and Anna Kupiecka  "Sexual and Psychoemotional Disorders in Male Patients Treated for Prostate Carcinoma"

Male Reproductive Health; Intech Open 2020 s. 1-15 ISBN: 978-1-78985-648-4 Print ISBN: 978-1-78985-647-7 eBook (PDF) ISBN: 978-1-78923-805-1

https://www.intechopen.com/online-first/sexual-and-psychoemotional-disorders-in-male-patients-treated-for-prostate-carcinoma 

2. Aleksandra Kozłowska and Dorota Szostak-WęgierekFlavonoids–Food Sources, Health Benefits, and Mechanisms Involved. In: J.-M. Mérillon, K.G. Ramawat (eds.), Bioactive Molecules in Food, Reference Series in Phytochemistry. Springer International Publishing AG 2018

ISBN: 978-3-319-54528-8 (Print) 978-3-319-54528-8 (Online)

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-54528-8_54-1

 

3. Aleksandra Kozłowska, Dorota Szostak-WęgierekPlant Flavonoids in Health, Prevention, and Treatment of Chronic Disease. W: Al-Gubory K., Laher I. (eds) Nutritional Antioxidant Therapies: Treatments and Perspectives. Springer, Cham, 2017. s. 347 – 376.

ISBN: 978-3-319-67623-4 (Print) 978-3-319-67625-8 (Online)

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-67625-8_14

 

4. Dorota Szostak-Węgierek, Dorota Olczak-Kowalczyk, Beata Sińska. Wpływ sposobu żywienia na zdrowie jamy ustnej. W: "Współczesna stomatologia wieku rozwojowego", pod red. Dorota Olczak-Kowalczyk, Joanna Szczepańska, Urszula Kaczmarek, Med Tour Press International, Otwock 2017, str 446-458; ISBN 978-83-87717-26-1

 

5. Beata Sińska, Dorota Szostak-Węgierek, Urszula Kaczmarek, Dorota Olczak-Kowalczyk, Angelika Kobylińska. Zasady zdrowego żywienia w okresie rozwojowym. W: "Współczesna stomatologia wieku rozwojowego",  pod red. Dorota Olczak-Kowalczyk, Joanna Szczepańska, Urszula Kaczmarek, Med Tour Press International, Otwock 2017, str 466-476; ISBN 978-83-87717-26-1

 

 

6. Szostak-Węgierek D. Ciąża. W: Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Pod red. Jarosz M. Instytut Żywności i Żywienia 2017; ISBN 978-83-86060-88-7

 

7. Szostak-Węgierek D, Szostak WB. Przewlekła niewydolność serca. W: Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Pod red. Jarosz M. Instytut Żywności i Żywienia 2017; ISBN 978-83-86060-88-7

 

8. Szostak WB, Szostak-Węgierek D. Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem. W: Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Pod red. Jarosz M. Instytut Żywności i Żywienia 2017; ISBN 978-83-86060-88-7

 

9. Staniszewska A, Dąbrowska – Bender M, Sobiecki M, Juszczyk G, Olejniczak D, Czerw A, Bujalska – Zadrożny A. Epidemiology and Risk Factors for Suicide Among Adult Patients with Epilepsy. Chapter 5. Epileptology – The Modern State of Science. http://dx.doi.org/10.5772/64454

 

10. Staniszewska A, Dąbrowska-Bender M, Czerw A, Olejniczak D, Juszczyk G, Bujalska – Zadrożny M. Epidemiological Study of Acute Poisoning for Antiepileptic Drugs: A 2 – Year Retrospective Study in Cracow. Chapter 10. Epileptology – The Modern State of Science. http://dx.doi.org/10.5772/64455