• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Kursy i szkolenia podyplomowe

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM REKTORA WUM NR 46/2020 ODWOŁUJE SIĘ WSZYSTKIE KURSY DO DNIA 15 MAJA 2020

KURS DYSFAGICZNY

Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Zakład Dietetyki Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszają do udziału w kursie specjalistycznym „Zaburzenia połykania – diagnostyka i terapia" (II edycja)

To pierwszy tego typu kurs w Polsce, który odbędzie się w dniach 26- 27 marca 2020 r. w Katedrze i Klinice Otolaryngologii WUM VII p. blok B przy ul. Banacha 1a w Warszawie oraz w Centrum Biblioteczno- Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 63 (sala komputerowa)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszelkie zapytania oraz zgłoszenia należy przesyłać na adres kursdysfagia@gmail.com

W dniach 23-24 maja 2019 r. odbyła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego

„Zaburzenia połykania – diagnostyka i terapia".

Uczestnikami byli lekarze różnych specjalności (neurolog, radiolog) oraz logopedzi.

Celem kursu było usystematyzowanie wiedzy na temat dysfagii, zapoznanie ze standardami diagnostycznymi i terapeutycznymi stosowanymi w Europie.

Warsztaty pozwoliły na praktyczne wdrożenie zasad postępowania w terapii chorych z dysfagią. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji w marcu 2020 r.

 

 

Zakład Dietetyki Klinicznej, razem z Sekcją Dietetyki Medycznej POLSPEN, organizuje cykliczny kurs specjalistyczny „Żywienie osób starszych”.

Pilotażowa edycja kursu odbyła się 25 marca 2017 roku.

Druga edycja kursu odbyła się 17 marca 2018 roku.

http://zdk.wum.edu.pl/node/109

Trzecia edycja planowana jest na 30 marca 2019 roku.

 

 

Zakład Dietetyki Klinicznej, razem z Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, organizuje kurs dla lekarzy specjalizujących się w diabetologii „Zasady żywienia chorego na cukrzycę”.

Pierwsza edycja kursu odbyła się 31 marca 2017 roku, druga 19 października 2018.

Trzecia edycja planowana jest na 18 października 2019.

Informacje o kolejnych edycjach będziemy umieszczać na naszej stronie. Będą one również dostępne na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM

https://ckp.wum.edu.pl/kursy-do-specjalizacji/

oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

https://www.cmkp.edu.pl/

 

 

Zakład Dietetyki Klinicznej, w ramach projektu pt. „Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza”, realizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jest autorem i koordynatorem jednego z siedmiu modułów szkoleniowych pt. „Postępowanie żywieniowe w chorobach nowotworowych i kardiologicznych”.

 Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu: https://powerpoz.wum.edu.pl

 

 

Pracownicy Zakładu Dietetyki Klinicznej wykładają na studiach podyplomowych prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny:

Dietetyka w Chorobach Wewnętrznych i Metabolicznych

http://ckp.wum.edu.pl/studia-podyplomowe/dietetyka-w-chorobach-wewn%C4%99trznych-i-metabolicznych

Żywienie Kliniczne

http://ckp.wum.edu.pl/studia-podyplomowe/%C5%BCywienie-kliniczne