• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Konferencje

KOMUNIKAT - II WARSZAWSKI DZIEŃ DIETETYKI KLINICZNEJ PDF, 321 KB

 

II WARSZAWSKI DZIEŃ DIETETYKI KLINICZNEJ

"Różne oblicza insulinooporności"

 11 kwietnia 2019

Fot. Marian Modzelewski

Ogólnopolska Konferencja pod honorowym patronatem

Jego Magnificencji Rektora WUM prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia

 

Konferencja jest organizowana we współpracy

z Sekcją Dietetyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN

W programie między innymi:

 

       1. Patogeneza insulinooporności.

Dr hab. n. med. Marianna Bąk, Warszawski Uniwersytet Medyczny

       2. Od insulinooporności do cukrzycy.

Dr n. med. Anna Jeznach-Steinhagen, Warszawski Uniwersytet Medyczny

       3. Insulinooporność u chorych z cukrzycą typu 1.

Dr n. med. Lidia Groele, Warszawski Uniwersytet Medyczny

        4. Geny, żywienie a insulinooporność.

Prof. dr hab. Grażyna Nowicka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

        5. Postępowanie dietetyczne w insulinooporności.

Mgr Joanna Ostrowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny

         6. Najnowsze trendy w dietoterapii niealkoholowego stłuszczenia wątroby – NAFLD.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, Pomorski Uniwersytet Medyczny

          7. Insulinooporność a zaburzenia płodności i możliwości postępowania dietetycznego.

Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek, Warszawski Uniwersytet Medyczny

          8. Wpływ aktywności fizycznej na insulinooporność.

Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

           9. Wpływ operacji bariatrycznych na insulinooporność.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik, Warszawski Uniwersytet Medyczny

           10. Dieta pacjenta z insulinoopornością a dieta pacjenta bariatrycznego
                 (sprzeczności i cechy wspólne).

Dr n. med. Iwona Boniecka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

           11. Mikrobiom a insulinooporność.

Prof. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

           12. Niedożywienie a insulinooporność. Zasady postępowania żywieniowego.

Dr hab. n. med. Jacek Sobocki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

           13. Insulinooporność u pacjenta po udarze mózgu: jak ułożyć dietę
                 w zaburzeniach połykania.

Dr n. o zdr. Magdalena Milewska, Warszawski Uniwersytet Medyczny


POPRZEDNIA EDYCJA

 

Program konferencji i streszczenia do pobrania

PEŁNY PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA

Konferencja wyrasta z tradycji Warszawskich Dni Nauki o Żywieniu Człowieka i jest ich integralną częścią.

X Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka odbędą się w dniach 18-19 kwietnia 2018.

 

Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej będzie wydarzeniem cyklicznym.

PROGRAM KONFERENCJI

19 kwietnia 2018

9.00-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-10.10

Otwarcie Konferencji

Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek-

Kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej

 

SESJA I: Żywienie po transplantacji wątroby lub nerki

  Przewodniczą: Prof. dr hab. n med. Piotr Małkowski, Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik

10.10-10.30

Czy zmienia się życie po transplantacji?

Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

10.30-10.50

Otyłość a przeszczepianie narządów. Miejsce chirurgii bariatrycznej w transplantologii.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 

10.50-11.05

Niedożywienie  a wyniki leczenia chorych po przeszczepieniu narządów – co możemy poprawić?  Które narzędzia oceny stanu odżywienia wybrać monitorując chorego w okresie okołoprzeszczepowym?

Dr n. o zdr. Magdalena Milewska, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

11.05-11.20

Zasady prawidłowego żywienia pacjentów po transplantacji narządu (wątroby/nerki) we wczesnym i późnym okresie od wykonania zabiegu – najnowsze doniesienia.

Dr n. o zdr. Marta Dąbrowska- Bender, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

11.20-11.35

11.35-11.50

Żywienie po operacjach bariatrycznych u pacjentów po transplantacjach narządów. Dr n. med. Iwona Boniecka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Psychologiczne problemy kwalifikacji pacjenta do przeszczepienia nerki.

Mgr Aleksandra Tomaszek, Regionalny Koordynator Transplantacyjny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

11.50-12.10

Dyskusja

 

12.10-12.40

Przerwa kawowa

 

 

SESJA II: Dietetyka w nefrologii

Przewodniczą: Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik, Prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

 

12.40-13.00

Niedożywienie i otyłość a choroby nerek.

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik, Warszawski Uniwersytet Medyczny

13.00-13.20

Wpływ wybranych parametrów diety na progresję choroby, występowanie epizodów sercowo-naczyniowych oraz stan zapalny u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, Wojskowy Instytut Medyczny

13.20-13.40

Protein-energy wasting u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - diagnostyka i leczenie w świetle najnowszych  wytycznych.

Prof. dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny
 

13.40-14.00

Badania metabolizmu białka przy użyciu izotopów stałych u osób z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia zachowawczego i u osób po transplantacji nerki.

Dr hab. Lucyna Kozłowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

14.00-14.20

Preparaty niskobiałkowe i ich praktyczne zastosowanie w układaniu jadłospisów u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Dr n. o zdr. Marta Dąbrowska-Bender, Warszawski Uniwersytet Medyczny

14.20-14.40

Praktyczne aspekty doboru produktów spożywczych i technik kulinarnych w żywieniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w okresie przeddializacyjnym i dializowanych.

Dr n. med. Małgorzata Kaczkan, Gdański Uniwersytet Medyczny

14.40-15.00

Dyskusja

15.00-15.40

Przerwa obiadowa

 


SESJA III: Dylematy dietetyka

Przewodniczą: Prof. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska, Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek

 

15.40-16.00

Czy potrafimy dobrać dietę dla osób z zespołem MONW (metabolicznie otyłe osoby szczupłe)?

Prof. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

16.00-16.20

Co z kwasami tłuszczowymi nasyconymi? Ograniczać czy nie?

Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek, Warszawski Uniwersytet Medyczny

16.20-16.40

Jak ocenić zapotrzebowanie na energię w różnych sytuacjach klinicznych?

Dr n. o zdr. Magdalena Milewska, Warszawski Uniwersytet Medyczny

16.40-17.00

Dyskusja

17.00

Zakończenie Konferencji

 

 

SESJA PLAKATOWA

multimedialna na telebimach

Przewodniczą: Dr hab. n. med. Halina Weker, Dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA W I WARSZAWSKIM DNIU DIETETYKI KLINICZNE

Za udział w Konferencji lekarzom przysługuje 6 punktów edukacyjnych.

KOMITET NAUKOWY I WARSZAWSKIEGO DNIA DIETETYKI KLINICZNEJ

Przewodnicząca:

Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Dr hab. Lucyna Kozłowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Prof. dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Prof. dr hab. n med. Piotr Małkowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk (Wojskowy Instytut Medyczny)

Prof. dr. hab. n. med. Lucyna Ostrowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

Dr hab. n. med. Jacek Sobocki (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Dr hab. n. med. Halina Weker (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodnicząca:

Dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna

Członkowie:

Dr n. med. Iwona Boniecka

Dr n. o zdr.  Marta Dąbrowska-Bender

Dr n. o zdr. Magdalena Milewska

Dr n. med. Anna Jeznach-Steinhagen

Dr n. med. Anna Ukleja

Mgr Joanna Ostrowska

Mgr Agnieszka Bzikowska

Mgr Karolina Dłużniak-Gołaska

Mgr Zuzanna Przekop

Mgr Joanna Jamiuk

Studenckie Koło Naukowe Dietetyków

 

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

ZAKŁAD DIETETYKI KLINICZNEJ

 ul. E. Ciołka 27

01-445 Warszawa

tel: (22) 57 20 931

adres e-mail: nzv@wum.edu.pl

szczegóły na http://zdk.wum.edu.pl/node/62