• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Podstawy dietetyki klinicznej

PLAN ZAJĘĆ, doc, 145 KB

UWAGA!

W trakcie trwania semestru plan może ulec zmianom.

Prosimy o sprawdzanie aktualizacji na stronie dziekanatu http://wnoz.wum.edu.pl/pl/content/dietetyka-plan-zaj%C4%99%C4%87.

W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia.

Adresy mailowe do pracowników Zakładu Dietetyki Klinicznej można znaleźć w zakładce „Skład osobowy”.

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PODSTAW DIETETYKI KLINICZNEJ (PDK)

Osoby odpowiedzialne za przedmiot:

Dr hab. Dorota Szostak – Węgierek

I semestr (II rok lic., semestr zimowy) – dr Anna Ukleja

II semestr (II rok lic., semestr letni) – dr Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna

III semestr (III rok lic., semestr zimowy) – dr Magdalena Milewska

 

 

Plan zaliczeń cząstkowych

 

I semestr

II semestr

III semestr

Kolokwium 1

-          Miażdżyca

-          Zaburzenia lipidowe

-          Otyłość

-          Cukrzyca

-          Stan odżywienia

-          System dietetyczny

-          Niedożywienie

-          Choroby zakaźne

-          Dermatologia

-          Ciąża

-          Laktacja

  - Chirurgia

 

Osoba przeprowadzająca

DSW

ACzS

MM

Kolokwium 2

-          Przewód pokarmowy

-          Wątroba

-          Drogi żółciowe

-          Trzustka

-          Neurologia

-          Neurochirurgia

-          Psychiatria

-          Niedokrwistość

- Onkologia

Osoba przeprowadzająca

AU

MM

MM

Kolokwium 3

-          Nerki

-          Tarczyca

-          Układ oddechowy

-          Kolagenozy i reumatologia

-          Immunologia

 

 

DSW – dr hab. Dorota Szostak – Węgierek

ACzS – dr Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna

MM – dr Magdalena Milewska

AU – dr Anna Ukleja

MDB- dr Marta Dąbrowska-Bender

 

 

Osoba przeprowadzająca

MDB

 

1.      Zaliczenie semestru odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych ze wszystkich kolokwiów przeprowadzonych w danym semestrze. Powinna ona wynosić co najmniej 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów (liczymy średnią z % z każdego kolokwium).

2.      Jeśli student nie uzyska określonego odsetka punktów pisze kolokwium wyjściowe („wyjściówka”) z całego materiału obowiązującego w danym semestrze. „Wyjściówkę” zalicza również 60% możliwych do zdobycia punktów.

3.      Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kolokwium wyjściowego:

a.       I semestr – dr Anna Ukleja i dr Marta Dąbrowska-Bender

b.      II semestr – dr Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna i dr Magdalena Milewska

c.       III semestr – dr Magdalena Milewska i dr Anna Ukleja

4.      Egzaminy odbywają się po II semestrze (materiał z I i II semestru) oraz po III semestrze (materiał z III semestru).

5.      Dla najlepszych studentów, którzy każde z kolokwiów zaliczyli na co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów, przewiduje się dodatkowy termin egzaminu – tzw. egzamin „zerowy”.

6.      Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i będzie potwierdzana sprawdzaniem listy obecności.

7.      Student na zajęcia seminaryjne i ćwiczenia powinien być przygotowany z zakresu danego tematu oraz posiadać „Tabele wartości odżywczej potraw”.

8.      W przypadku nieobecności można zajęcia odrobić z inną grupą po uzgodnieniu terminu z prowadzącym.

9.      W semestrze dopuszczalna jest 1 nieobecność na seminariach i 1 na ćwiczeniach.  Nieobecności muszą być usprawiedliwione.

10.  Materiał z zajęć należy nadrobić samodzielnie.