Jesteś tutaj

Wdrożenia

Zakład Dietetyki Klinicznej uczestniczy w międzynarodowym projekcie ADVANTAGE JA.

Projekt skupia działania 22 państw członkowskich Unii Europejskiej i 35 instytucji, w tym Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr Eleonory Reicher w Warszawie. Celem projektu jest budowanie wspólnej strategii europejskiej w zakresie zapobiegania i postępowania w zespole kruchości, włączając kluczowych interesariuszy na poziomie krajowym, europejskim i światowym.

Z ramienia Zakładu Dietetyki Klinicznej w projekcie bierze udział dr n. zdr. Magdalena Milewska

http://www.advantageja.eu/

Pracownicy Zakładu Dietetyki Klinicznej biorą udział w dwóch projektach, w których beneficjnetem jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

1) „CanCell Cancer” – zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację zdrowotną (http://akademia.nfz.gov.pl/projekt-cancell-cancer-zapobieganie-rozwojowi-chorob-nowotworowych-poprzez-edukacje-zdrowotna).

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Bergen z Norwegii, Wydział Nauk Klinicznych (K2 Institutt).

Celem projektu jest zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia i stosowania badań profilaktycznych. Cel zostanie zrealizowany przez stworzenie i udostępnienie powszechnej aplikacji na smartfony.

Osoby biorące udział: dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna

 

 

2) „SweetPregna” - mobilna aplikacja na smartfony dla kobiet z cukrzycą ciążową (http://akademia.nfz.gov.pl/projekt-opracowanie-mobilnej-aplikacji-na-smartfony-dla-kobiet-z-cukrzyca-ciazowa-sweetpregna).

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Tromso z Norwegii.

Celem projektu jest poprawa opieki perinatalnej kobiet w ciąży poprzez edukację zdrowotną kobiet ze zdiagnozowaną cukrzycą ciążową. Cel zostanie zrealizowany przez stworzenie i powszechne udostepnienie aplikacji na smartfony.

Osoby biorące udział: dr n. med. Anna Jeznach-Steinhagen, dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna