• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Wdrożenia

Od 2020 roku pracownicy Zakładu Dietetyki Klinicznej we współpracy z Zakładem Genetyki Medycznej prowadzą projekt badawczy.

Tytuł projektu: „Kompleksowa ocena potrzeb energetycznych, stanu odżywienia i sposobu żywienia dziewczynek z zespołem Retta”
Zespół: dr hab. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna (Zakład Dietetyki Klinicznej, WNoZ, WUM), dr hab. Krzysztof Szczałuba (Zakład Genetyki Medycznej, IWL, WUM), dr Magdalena Milewska (Zakład Dietetyki Klinicznej, WNoZ, WUM).

Projekt realizowany we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zespołem Retta (OSPOzZR).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Dietetyki Klinicznej współpracuje z Europejskim Towarzystwem Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) w ramach międzynarodowego projektu NutritionDay . 

Głównym celem projektu jest popularyzowanie wiedzy na temat znaczenia odpowiedniego odżywiania hospitalizowanych pacjentów. Polega ono na corocznym wypełnianiu wystandaryzowanych kwestionariuszy odnoszących się do struktury opieki żywieniowej i sytuacji zdrowotnej pacjentów przebywających w oddziałach biorących udział w projekcie. 

Z ramienia Zakładu Dietetyki Klinicznej w projekcie bierze udział dr n. o zdr. Joanna Ostrowska.

https://www.nutritionday.org/  

 

 

Zakład Dietetyki Klinicznej uczestniczy w międzynarodowym projekcie ADVANTAGE JA.

Projekt skupia działania 22 państw członkowskich Unii Europejskiej i 35 instytucji, w tym Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr Eleonory Reicher w Warszawie. Celem projektu jest budowanie wspólnej strategii europejskiej w zakresie zapobiegania i postępowania w zespole kruchości, włączając kluczowych interesariuszy na poziomie krajowym, europejskim i światowym.

Z ramienia Zakładu Dietetyki Klinicznej w projekcie bierze udział dr n. zdr. Magdalena Milewska

http://www.advantageja.eu/

 

 

Pracownicy Zakładu Dietetyki Klinicznej biorą udział w dwóch projektach, w których beneficjnetem jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

1) „CanCell Cancer” – zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację zdrowotną (http://akademia.nfz.gov.pl/projekt-cancell-cancer-zapobieganie-rozwojowi-chorob-nowotworowych-poprzez-edukacje-zdrowotna).

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Bergen z Norwegii, Wydział Nauk Klinicznych (K2 Institutt).

Celem projektu jest zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia i stosowania badań profilaktycznych. Cel zostanie zrealizowany przez stworzenie i udostępnienie powszechnej aplikacji na smartfony.

Osoby biorące udział: dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna

 

 

2) „SweetPregna” - mobilna aplikacja na smartfony dla kobiet z cukrzycą ciążową (http://akademia.nfz.gov.pl/projekt-opracowanie-mobilnej-aplikacji-na-smartfony-dla-kobiet-z-cukrzyca-ciazowa-sweetpregna).

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Tromso z Norwegii.

Celem projektu jest poprawa opieki perinatalnej kobiet w ciąży poprzez edukację zdrowotną kobiet ze zdiagnozowaną cukrzycą ciążową. Cel zostanie zrealizowany przez stworzenie i powszechne udostepnienie aplikacji na smartfony.

Osoby biorące udział: dr n. med. Anna Jeznach-Steinhagen, dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna