• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Narodowy Program Zdrowia

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny w latach 2017-2020 realizuje na zlecenie Ministra Zdrowia trzy projekty badawcze w ramach Narodowego Programu Zdrowia – Cel Operacyjny nr 1:  Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa. Zadanie obejmuje przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej w następujących grupach docelowych:

- osoby dorosłe,

- osoby w wieku podeszłym,

- osoby przebywające w jednostkach całodobowego pobytu.

Projekty realizowane są przez Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii przy współpracy z Zakładem Dietetyki Klinicznej oraz Zakładem Żywienia Człowieka. Pracami kieruje prof. Bolesław Samoliński.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie: https://dieta.wum.edu.pl/

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

W ramach Celu Operacyjnego NPZ 1: ”Poprawa sposobu  żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa” Zakład Dietetyki Klinicznej współpracuje także z Zakładem Epidemiologii i Biostatystyki Instytutu Matki i Dziecka w realizacji projektu „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet ciężarnych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu”.

Pracami kieruje prof. dr hab. n. o zdr. Katarzyna Szamotulska.