• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Kursy i szkolenia podyplomowe

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM REKTORA WUM NR 46/2020 ODWOŁUJE SIĘ WSZYSTKIE KURSY DO DNIA 15 MAJA 2020

KURS DYSFAGICZNY

Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Zakład Dietetyki Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszają do udziału w kursie specjalistycznym „Zaburzenia połykania – diagnostyka i terapia" (II edycja)

To pierwszy tego typu kurs w Polsce, który odbędzie się w dniach 26- 27 marca 2020 r. w Katedrze i Klinice Otolaryngologii WUM VII p. blok B przy ul. Banacha 1a w Warszawie oraz w Centrum Biblioteczno- Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 63 (sala komputerowa)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszelkie zapytania oraz zgłoszenia należy przesyłać na adres kursdysfagia@gmail.com

W dniach 23-24 maja 2019 r. odbyła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego

„Zaburzenia połykania – diagnostyka i terapia".

Uczestnikami byli lekarze różnych specjalności (neurolog, radiolog) oraz logopedzi.

Celem kursu było usystematyzowanie wiedzy na temat dysfagii, zapoznanie ze standardami diagnostycznymi i terapeutycznymi stosowanymi w Europie.

Warsztaty pozwoliły na praktyczne wdrożenie zasad postępowania w terapii chorych z dysfagią. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji w marcu 2020 r.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Dietetyki Klinicznej, razem z Sekcją Dietetyki Medycznej POLSPEN, organizuje cykliczny kurs specjalistyczny „Żywienie osób starszych”.

Pilotażowa edycja kursu odbyła się 25 marca 2017 roku.

Druga edycja kursu odbyła się 17 marca 2018 roku.

Trzecia edycja kursu odbyła się 30 marca 2019 r.

Kolejna edycja została zaplanowana na 9 maja 2020 r.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, termin kursu został przełożony na listopad 2020.

Bliższe informacje w ponizszym załaczniku.

program kursu ŻOS 2020 2172 kB

 

 

Zakład Dietetyki Klinicznej, razem z Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, organizuje kurs dla lekarzy specjalizujących się w diabetologii „Zasady żywienia chorego na cukrzycę”.

Pierwsza edycja kursu odbyła się 31 marca 2017 roku, druga 19 października 2018.

Trzecia edycja planowana jest na 18 października 2019.

Informacje o kolejnych edycjach będziemy umieszczać na naszej stronie. Będą one również dostępne na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM

https://ckp.wum.edu.pl/kursy-do-specjalizacji/

oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

https://www.cmkp.edu.pl/

 

 

Zakład Dietetyki Klinicznej, w ramach projektu pt. „Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza”, realizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jest autorem i koordynatorem jednego z siedmiu modułów szkoleniowych pt. „Postępowanie żywieniowe w chorobach nowotworowych i kardiologicznych”.

 Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu: https://powerpoz.wum.edu.pl

 

 

Pracownicy Zakładu Dietetyki Klinicznej wykładają na studiach podyplomowych prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny:

Dietetyka w Chorobach Wewnętrznych i Metabolicznych

http://ckp.wum.edu.pl/studia-podyplomowe/dietetyka-w-chorobach-wewn%C4%99trznych-i-metabolicznych

Żywienie Kliniczne

http://ckp.wum.edu.pl/studia-podyplomowe/%C5%BCywienie-kliniczne