• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Udział w konferencjach

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rok 2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne DIABETICA EXPO 2019 i XVII Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości

20-21 września 2019 roku, aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11

http://diabeticaexpo.expo-andre.pl/program.html

Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek wygłosi wykład pt. „Paradoks otyłości - czy istnieje?”

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Academy of Nutrition and Dietetics, Policy and Nutrition Forum

W dniu 30.08. 2019 r. w Krakowie odbyło  się Policy and Nutrition Forum poświęcone tematyce niedożywienia na świecie, organizowane przez Academy of Nutrition and Dietetics. Polskę reprezentowała dr Magdalena Milewska omawiając polskie doświadczenia w walce z niedożywieniem.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ESPEN 2019

https://espencongress.com/

 zdjecie espen1

zdjecie espen2

zdjecie espen3

zdjecie espen4

zdjecie espen5

zdjecie espen6

zdjecie espen8

Podczas Kongresu prezentowane były postery naszych pracowników:

Espen plakat

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jubileusz 20-lecia Wydziału Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13 czerwca 2019 r.

Przedstawiono wyniki pracy:

Maternal Nutrition and Body Composition during Breastfeeding: Association with Human Milk Composition

Bzikowska-Jura A, Czerwonogrodzka-Senczyna A, Olędzka G, Szostak-Węgierek D, Weker H, Wesołowska A

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Konferencja „Zaburzenia Odżywiania”

IFMSA-Poland Oddział Warszawa

Warszawa 2 marca 2019

Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek wygłosi wykład „Powikłania otyłości".

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8 Warszawskie Dni Reumatologiczne

Warszawa 8-9 marca 2019

Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek wygłosi wykład „Otyłość sarkopeniczna”.

http://wdreum.pl/

 

Żywienie bez Granic

druga edycja międzynarodowej konferencji naukowej

Warszawa 31 maja – 1 czerwca 2019

Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek wygłosi wykład „Paradoks otyłości- czy istnieje?” 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rok 2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

III Narodowy Kongres Żywieniowy „Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu – postępy 2017” pod hasłem: Żywienie i aktywność fizyczna osób w wieku starszym w zdrowiu i chorobie

Warszawa 26-27 stycznia 2018

Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek wygłosi wykład „Czy można być stulatkiem bez Alzheimera?”.

Dr Magdalena Milewska wygłosi wykład „Żywienie pacjentów w starszym wieku w szpitalach”.

http://www.kongres-zywieniowy.waw.pl/

 

Relacja zdjęciowa z wydarzenia:

Konferencja „Położna w świecie nauki i praktyki”

Warszawa 23-24 marca 2018

Dr hab. n . o zdr. Dorota Szostak-Węgierek wygłosi wykład „Wpływ sposobu żywienia, w tym spożycia wody, na rozwój ciąży”.

Dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna wygłosi wykład „Dieta kobiety karmiącej”.

http://www.instytutpwn.pl/konferencja/polozna

 

 

Konferencja „Żywienie osób starszych w praktyce. Konferencja dla opiekunów nieformalnych i instytucji opieki długoterminowej”

7 czerwca 2018, Centrum Alzheimera, Warszawa

Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek wygłosi wykład „Żywienie w profilaktyce demencji, w tym żywieniowe czynniki ryzyka choroby Alzheimera”.

Dr n. o zdr. Magdalena Milewska wygłosi wykład „Profilaktyka i leczenie niedożywienia osób z demencją”.

https://kigs.org.pl/zywienie-osob-starszych-w-praktyce-konferencja/

 

 

Konferencja „Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy”

Poznań 8-9 czerwca 2018

Dr hab. n . o zdr. Dorota Szostak-Węgierek wygłosi wykład „Wewnątrzmaciczne programowanie chorób metabolicznych”.

https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=762&p=4708

 

 

XX Zjazd i XXXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

Jachranka 14-16 czerwca 2018

Sesja „Co nowego w dietetyce?”

Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek wygłosi wykład „Zasadność stosowania diety bezglutenowej w chorobie Hashimoto: stanowisko Grupy Ekspertów Sekcji Dietetyki Medycznej POLSPEN”

Dr n. o zdr. Magdalena Milewska wygłosi wykład „Co ma wspólnego siła uścisku ręki z zaburzeniami połykania?”

http://www.polspen.pl/zjazd-2018/program-zjazdu

 

 

XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNE „DIABETICA EXPO 2018”i XVI OGÓLNOPOLSKIE FORUM PROFILAKTYKI I LECZENIA OTYŁOŚCI

21-22 września 2018 roku w Toruniu

Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek wygłosi wykład dla lekarzy: „Czy sposób żywienia wpływa na ryzyko cukrzycy typu 2?”

http://diabeticaexpo.expo-andre.pl/

 

 

8th ESSD Congress, 26- 29 września, Dublin
Plakat “Pretreatment nutritional status and body composition in dysphagic patients with head and neck cancer”
Magdalena Milewska1, Barbara Jamróz2, Joanna Chmielewska2,Zuzanna Przekop1, Marta Dąbrowska-Bender1, Tomasz Czernicki 3, Kazimierz Niemczyk2, Ewa Osuch –Wójcikiewicz2
1 Department of Clinical Dietetics, Medical University of Warsaw, Poland
2 Department of Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
3  Department of Neurosurgery, Medical University of Warsaw, Poland
 

 

 

VIII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA KLINICZNEGO

11-13.10.2018 IŁAWA

Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek wygłosi wykłady:

„Rola dietetyka w leczeniu żywieniowym w świetle wytycznych”

„Dieta w profilaktyce i leczeniu depresji”

 

Mgr Zuzanna Zaczek oraz mgr Zuzanna Przekop wygłoszą wykład:

„Poprawa jakości życia pacjentów żywionych pozajelitowo w warunkach

domowych w Polsce – wyniki Kampanii Społecznej #FeedThemAll –

Żywienie bez granic”

 

http://xn--ptk-42a.pl/2018/06/04/viii-kongres-polskiego-towarzystwa-zywienia-klinicznego/

 

XIV ŚLĄSKIE SPOTKANIA LOGOPEDYCZNE

12 października 2018, Tarnowskie Góry

Dr n. o zdr. Magdalena Milewska wygłosi wykład oraz poprowadzi zajęcia warsztatowe „Postępowanie dietetyczne u chorych z dysfagią”

https://www.wir-wydawnictwo.com/wp-content/uploads/2018/07/XIV_%C5%9ASL_Repty.pdf

 

 

Szkolenie „Żywienie osób starszych”

19 października 2018, Warszawa

Dr n. o zdr. Magdalena Milewska wygłosi wykład „Postępowanie dietetyczne u osób starszych z dysfagią”

https://ptd.org.pl/sites/default/files/program_szkolenia_19_10_2018.pdf

 

 

TRENDS IN DIETETICS 2018

3 listopada 2018, Łódź

Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek wygłosi wykład „Zasadność stosowania diety bezglutenowej w chorobie Hashimoto: stanowisko Grupy Ekspertów Sekcji Dietetyki Medycznej POLSPEN”

Dr n. o zdr. Magdalena Milewska wygłosi wykład „Postępowanie dietetyczne w dysfagii w oparciu o International Dysphagia Diet Standardisation Initiative”

https://www.psdiet.pl/Plan_konferencji,429

 

 

Kardiologia Prewencyjna. Wytyczne, wątpliwości, gorące tematy.

XI Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK

Kraków, 23-24 listopada 2018

 

Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek wygłosi wykład „Dieta w cukrzycy typu 2”.

http://www.kardiologiaprewencyjna.eu/program/


 

 

KONGRES ZDROWIA PUBLICZNEGO

6-7 grudnia 2018, Warszawa

Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek i dr Magdalena Milewska w imieniu zespołu WUM NPZ poprowadzą sesję satelitarną pt. „Stan odżywienia i aktywność fizyczna seniorów”.

Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek, dr Magdalena Milewska oraz prof. Antoni Grzanka w imieniu zespołu WUM NPZ wygłoszą wykład „Styl życia osób starszych- sprawa marginalna czy potężny problem? Wstępne wyniki badania epidemiologicznego prowadzonego w ramach NPZ”.

Dr Magdalena Milewska, dr hab. Dorota Szostak-Węgierek, mgr Zuzanna Przekop i prof. Antoni Grzanka w imieniu zespołu WUM NPZ przedstawią plakat pt. „Osoby niedożywione w populacji osób dorosłych w Polsce- charakterystyka, przyczyny i kierunki badań- wstępne dane z badania epidemiologicznego NPZ”.

https://evenea.pl/imprezy/konferencje/warszawa/kongres-zdrowia-publicznego-2018-204550/

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rok 2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

Obesitologia w teorii i praktyce

Arłamów 7-9 września 2017

Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek wygłosi wykład „Dlaczego warto leczyć otyłość w starszym wieku?” podczas sesji: Leczyć otyłość u osób w wieku podeszłym czy  nie leczyć?

Wykład na zaproszenie

Podczas sesji poruszone będą również tematy:

Dr hab. Dariusz Włodarek: Dlaczego zbyt często nie walczę z otyłością w starszym wieku?

Dr hab. Ryszard Plinta: Aktywność fizyczna w wieku podeszłym

https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=587&p=4026

 

 

7th ESSD Congress and World Dysphagia Summit /  ESSD Dysphagia Week, Barcelona 18-23 September 2017

  1.  Magdalena Milewska1, Barbara Jamróz2, Joanna Chmielewska2Zuzanna Przekop1, Sandra   Moczydłowska1, Tomasz Czernicki3 , Kazimierz Niemczyk2, Ewa Osuch –Wójcikiewicz2.  Bioimpedance   Vector Analysis in dysphagic patients with head and neck cancer: preliminary results.

1 Department of Clinical Dietetics, Medical University of Warsaw, Poland

2 Department of Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland

Department of Neurosurgery, Medical University of Warsaw, Poland

 

   2.   Barbara Jamróz1, Joanna Chmielewska1Magdalena Milewska2, Ewa Osuch -Wójcikiewicz1, Kazimierz   Niemczyk1.  Postoperative dysphagia after surgery with free flap reconstruction. Case study.

1 Department of Otolaryngology, Medical University of Warsaw

           2 Department of Clinical Dietetics, Medical University of Warsaw

 http://essd2017.com/

 

 

XXI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNE „DIABETICA EXPO 2017”

i XV OGÓLNOPOLSKIE FORUM PROFILAKTYKI I LECZENIA OTYŁOŚCI

22-23 września 2017 roku w Toruniu

Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek wygłosi wykład dla lekarzy: „Sposób żywienia a zaburzenia poznawcze.”

Wykład na zaproszenie

http://diabeticaexpo.expo-andre.pl/

 

 

VII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA KLINICZNEGO

05-07.10.2017 SEROCK

Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek wygłosi wykład p.t. „Czynniki żywieniowe wpływające na rozwój demencji”

Dr Magdalena Milewska wygłosi wykład pt. „Żywienie doustne pacjentów z zaburzeniami połykania”

Wykłady na zaproszenie

http://grupamedica.pl/vii-kongres-polskiego-towarzystwa-zywienia-klinicznego/

 

 

XIII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRANSPLANTACYJNEGO

12-14 października 2017 roku w Warszawie

Dr Marta Dąbrowska-Bender : "Występowanie problemów emocjonalnych oraz wpływ czynników społeczno-demograficznych na jakość życia pacjentów po transplantacji wątroby"

plakat

http://www.13kongresptt.viamedica.pl/1.2017/pl/Aktualnosci__16.html

 

 

TRENDS IN DIETETICS

4 listopada 2017 Łódź

Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek wygłosi wykład p.t. “Wpływ sposobu żywienia na płodność u kobiet i mężczyzn”

Wykład na zaproszenie

https://www.psdiet.pl/Trends_in_Dietetics_2017,317

 

 

KARDIOLOGIA PREWENCYJNA

Wytyczne, wątpliwości i gorące tematy

17-18 listopada 2017, Kraków

Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek wygłosi wykład p.t.”Czy dieta paleo jest dobra dla serca?”

Wykład na zaproszenie

http://www.kardiologiaprewencyjna.eu/