• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Władze Sekcji

Przewodnicząca Sekcji Dietetyki Medycznej

Prof. n. med. i n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek       

Zakład Żywienia Człowieka (od września 2017 Zakład Dietetyki Klinicznej)

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

Tel./Faks: (0-22) 836 09 13

e-mail: dszostak-wegierek@wp.pl

 

 Wiceprzewodnicząca Sekcji Dietetyki Medycznej

Prof. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska

Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Mieszka I-go 4B

15-054 Białystok

Tel./fax 85 7328244, tel. kom. +48 605 830 311

e-mail: zdiet@umb.edu.pl

 lub lucyna@umb.edu.pl

 

 Sekretarz Sekcji Dietetyki Medycznej

Dr hab. Iwona Traczyk

Zakład Żywienia Człowieka

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

Tel./Faks: (0-22) 836 09 13

e-mail: iwona.traczyk@wum.edu.pl