Jesteś tutaj

Dla Studentów

  • Studenci, którzy chcą uczestniczyć w I Warszawskim Dniu Dietetyki Klinicznej w dniu 19 kwietnia br mogą ubiegać się o zwolnienie z zajęć, które odbywają się w tym czasie w innych zakładach niż Zakład Dietetyki Klinicznej. Podstawą zaliczenia zajęć jest obecność na konferencji potwierdzona wpisem na liście obecności. 

  • Konsultacje z pracownikami Zakładu Dietetyki Klinicznej po uprzednim umówieniu mailowym.

Adresy dostępne w zakładce: skład osobowy.