• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Sekcja Dietetyki Medycznej POLSPEN

Sekcja Dietetyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN

Sekcja została powołana w styczniu 2016 roku.

Jej celem jest integrowanie aktywności wszystkich zainteresowanych dietetyką kliniczną we wszystkich dziedzinach medycyny.

 

Sekcja działa w ramach określonych statutem  Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu i jest otwarta dla przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych.

Bliższe informacje na temat działalności Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu można znaleźć na stronie:

http://www.polspen.pl/