• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Główne osiągnięcia

2 kwietnia 2019 roku pracownik naszego Zakładu, Joanna Ostrowska, obroniła rozprawę doktorską pt. „Wpływ niedożywienia na liczbę i rodzaj powikłań występujących u hospitalizowanych pacjentów" uzyskując tytuł doktora nauk o zdrowiu. Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się przed Radą Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

Promotorem pracy była Kierownik naszego Zakładu - dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek, a promotorem pomocniczym dr n. med. Anna Jeznach-Steinhagen - Adiunkt w Zakładzie Dietetyki Klinicznej. 

Recenzentami pracy byli: dr hab. n. med. prof. nadzw. Sylwia Małgorzewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) oraz dr hab. inż. lek. Dariusz Włodarek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW). 

 

 

 

 

W dniu 11 grudnia 2018 roku mgr Hanna Wilska obroniła pracę doktorską pt. „Żywność dla niemowląt i małych dzieci w odniesieniu do aktualnych standardów medycznych” oraz uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu.

Promotorem pracy była dr hab. n. med.  Halina Weker, natomiast recenzentami prof. dr hab. n. med.  Piotr Socha z IP CZD w Warszawie oraz dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz, prof. nadzw. UWM w Olsztynie.