Jesteś tutaj

Konferencje

Konferencja wyrasta z tradycji Warszawskich Dni Nauki o Żywieniu Człowieka i jest ich integralną częścią.

X Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka odbędą się w dniach 18-19 kwietnia 2018.

 

Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej będzie wydarzeniem cyklicznym.

 

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

Sesja I: Żywienie po transplantacji wątroby lub nerek

1. Czy zmienia się życie po transplantacji?

             Prof. dr hab. n med. Piotr Małkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

              2. Otyłość a przeszczepianie narządów. Miejsce chirurgii bariatrycznej w transplantologii.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik, Warszawski Uniwersytet Medyczny

3. Niedożywienie  a wyniki leczenia chorych po przeszczepieniu narządów – co możemy poprawić?  Które narzędzia oceny stanu odżywienia wybrać monitorując chorego w okresie okołoprzeszczepowym?

              Dr n. o zdr. Magdalena Milewska, Warszawski Uniwersytet Medyczny

             4. Zasady prawidłowego żywienia pacjentów po transplantacji narządu (wątroba/nerki) we wczesnym

              i późnym okresie od wykonania zabiegu – najnowsze wytyczne/doniesienia.

             Dr n. o zdr. Marta Dąbrowska- Bender, Warszawski Uniwersytet Medyczny

             5. Żywienie po operacjach bariatrycznych u pacjentów po transplantacjach narządów.

Dr n. med. Iwona Boniecka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sesja II: Dietetyka w nefrologii

1. Niedożywienie i otyłość a choroby nerek. 

       Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2. Wpływ wybranych parametrów diety na progresję choroby, występowanie epizodów sercowo-naczyniowych oraz stan zapalny u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, Wojskowy Instytut Medyczny

3. Protein-energy wasting u pacjentów z przewlekłą choroba nerek - diagnostyka i leczenie  w świetle najnowszych  wytycznych.

Dr hab. n.med. Sylwia Małgorzewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny

4. Badania metabolizmu białka przy użyciu izotopów stałych u osób z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia zachowawczego i u osób po transplantacji nerki.

Dr hab. Lucyna Kozłowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

5. Preparaty niskobiałkowe i ich praktyczne zastosowanie w układaniu jadłospisów u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Dr n. o zdr. Marta Dąbrowska-Bender, Warszawski Uniwersytet Medyczny

6. Praktyczne aspekty doboru produktów spożywczych i technik kulinarnych w żywieniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w okresie przeddializacyjnym i dializowanych.

Dr Małgorzata Kaczkan, Gdański Uniwersytet Medyczny


Sesja III: Dylematy dietetyka

 

Program III sesji oraz sesji plakatowej jest w przygotowaniu.

 WARUNKI UCZESTNICTWA W I WARSZAWSKIM DNIU DIETETYKI KLINICZNEJ