• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Normalny

Current Size: 100%

Dydaktyka

Zakład Dietetyki Klinicznej prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu dietetyki klinicznej oraz przedmiotów pokrewnych.

Na kierunku Dietetyka realizuje zajęcia w ramach następujących przedmiotów:

Podstawy dietetyki klinicznej na II i III roku studiów licencjackich

Dietetyka pediatryczna na II roku studiów licencjackich

Dietetyka kliniczna na III roku studiów licencjackich

                Przedmiot obejmuje zajęcia praktyczne w oddziałach szpitalnych: kardiologii, chorób wewnętrznych i nadciśnienia tętniczego, diabetologii, hepatologii, nefrologii, endokrynologii, ginekologii i położnictwa, chirurgii bariatrycznej, transplantologii, neurologii, neurochirurgii i pediatrii.

Profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych na III roku studiów licencjackich

Żywienie kliniczne na I i II roku studiów magisterskich

Fizjologia żywienia człowieka na I roku studiów magisterskich

Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt na II roku studiów magisterskich

Żywienie dzieci z wrodzonymi wadami metabolizmu na II roku studiów magisterskich

Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowozależnych na II roku studiów magisterskich

Demografia i epidemiologia żywieniowa na II roku studiów magisterskich

Praktyka śródroczna na II roku studiów magisterskich

Przedmiot obejmuje zajęcia praktyczne w oddziałach szpitalnych: onkologii, gastroenterologii, chirurgii i neurologii.

 

Zajęcia dydaktyczne na kierunku Dietetyka są organizowane we współpracy z klinikami:

 1. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii I Wydziału Lekarskiego WUM
 2. Katedra i Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego WUM
 3. Katedra i Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego WUM
 4. Klinika Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM
 5. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej I Wydziału Lekarskiego WUM
 6. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii I Wydziału Lekarskiego WUM
 7. Oddział Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu Solec
 8. Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego WUM
 9. Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci I Wydziału Lekarskiego WUM
 10. I Katedra i Klinika Kardiologii I Wydziału Lekarskiego WUM
 11. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych I Wydziału Lekarskiego WUM
 12. Klinika  Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii im. Prof. Tadeusza Orłowskiego I Wydziału Lekarskiego WUM
 13. Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM
 14. Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
 15. Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby I Wydziału Lekarskiego WUM
 16. Klinika Onkologii i Hematologii - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
 17. Klinika Dermatologiczna I Wydziału Lekarskiego WUM
 18. Klinika Psychiatryczna Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM
 19. Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA
 20. Kliniki i zespół żywieniowy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
 21. Oddział Diabetologiczny Kliniki Pediatrii I Wydziału Lekarskiego WUM 

 

 

Ponadto Zakład Dietetyki Klinicznej prowadzi zajęcia z zakresu dietetyki na kierunkach:

Fizjoterapia i Położnictwo

Zakład Dietetyki Klinicznej prowadzi też kursy podyplomowe.

Ponadto pracownicy Zakładu wykładają na szkoleniach i studiach podyplomowych. http://zdk.wum.edu.pl/node/77

 

Zakład Dietetyki Klinicznej prowadzi też zajęcia podczas Summer School of Global Health