Jesteś tutaj

Dydaktyka

Zakład Dietetyki Klinicznej prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu dietetyki klinicznej oraz przedmiotów pokrewnych.

Na kierunku Dietetyka realizuje zajęcia w ramach następujących przedmiotów:

Podstawy dietetyki klinicznej na II i III roku studiów licencjackich

Dietetyka pediatryczna na II roku studiów licencjackich

Dietetyka kliniczna na III roku studiów licencjackich

                Przedmiot obejmuje zajęcia praktyczne w oddziałach szpitalnych: kardiologii, chorób wewnętrznych i nadciśnienia tętniczego, diabetologii, hepatologii, nefrologii, endokrynologii, ginekologii i położnictwa, chirurgii bariatrycznej, transplantologii, neurologii, neurochirurgii i pediatrii.

Profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych na III roku studiów licencjackich

Żywienie kliniczne na I i II roku studiów magisterskich

Fizjologia żywienia człowieka na I roku studiów magisterskich

Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt na II roku studiów magisterskich

Żywienie dzieci z wrodzonymi wadami metabolizmu na II roku studiów magisterskich

Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowozależnych na II roku studiów magisterskich

Demografia i epidemiologia żywieniowa na II roku studiów magisterskich

Praktyka śródroczna na II roku studiów magisterskich

Przedmiot obejmuje zajęcia praktyczne w oddziałach szpitalnych: onkologii, gastroenterologii, chirurgii i neurologii.

 

Ponadto Zakład Dietetyki Klinicznej prowadzi zajęcia z zakresu dietetyki na kierunkach:

Fizjoterapia i Położnictwo

 

 

Zakład Dietetyki Klinicznej prowadzi też kursy podyplomowe.

Ponadto pracownicy Zakładu wykładają na szkoleniach i studiach podyplomowych. http://zdk.wum.edu.pl/node/77