• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Badania naukowe

Zakład Dietetyki Klinicznej  uczestniczy w realizacji:

1. projektu: "Wpływ stanu odżywienia na jakość życia chorych leczonych onkologicznie z powodu raka jelita grubego".

Miejsce realizacji: 

1. Szpital Pomnik Chrztu Polski Zespół Opieki Zdrowotnej (Gniezno)

2. Szpital Średzki Serca Jezusowego (Środa Wielkopolska)

3. Wielkopolskie Centrum Onkologii (Poznań)

4. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia (Poznań)

5. Centrum Onkologii (Bydgoszcz)

6. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza (Bydgoszcz)

7. Magodent Szpital Onkologiczny (Warszawa) z ramienia Fundacja OnkoCafe Razem lepiej

 

Wykonawcami z ramienia Zakładu Dietetyki Klinicznej są dr n. o zdr. Marta Dąbrowska-Bender i dr n. o zdr. Magdalena Milewska. 

 

2. projektu: "Ocena stanu odżywienia kandydatów z krańcową niewydolnością wątroby zakwalifikowanych i oczekujących na przeszczepienie narządu". Miejsce realizacji:  Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM (Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie). Wykonawcą z ramienia Zakładu Dietetyki Klinicznej jest dr n. o zdr. Marta Dąbrowska-Bender i dr n. o zdr. Magdalena Milewska.

3. czterech badań epidemiologicznych prowadzonych w ramach Narodowego Programu Zdrowia

http://zdk.wum.edu.pl/node/78

4. projektu  „Wpływ wybranych parametrów diety na progresję choroby, występowanie epizodów sercowo-naczyniowych oraz stan zapalny w grupie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia zachowawczego” prowadzonego przez Klinikę Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii CSK MON WIM. Wykonawcami z ramienia Zakładu Dietetyki Klinicznej WUM są: dr n.med. Anna Jeznach-Steinhagen oraz dr n.med. Iwona Boniecka;

5. wspólnego projektu badawczego, razem z Kliniką Neonatologii WUM, Zakładem Biologii Medycznej WUM oraz Instytutem Żywności i Żywienia, w ramach grantu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci „Zależność składu mleka kobiecego od sposobu żywienia i składu ciała matek karmiących”. Wykonawcami z ramienia Zakładu Dietetyki Klinicznej są: dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna oraz mgr Agnieszka Bzikowska;

6. projektu „Sposób żywienia i analiza składu ciała w grupie pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym przed i w trakcie leczenia” prowadzonego przez Klinikę Chorób Wewnętrznych, Pulmonologii i Alergologii WUM. Wykonawcą z ramienia Zakładu Dietetyki Klinicznej WUM jest dr n.med. Anna Jeznach-Steinhagen;

7. projektu „Wpływ interwencji żywieniowej w okresie okołooperacyjnym na wyniki leczenia operacyjnego u pacjentów z nowotworem złośliwym tkanek miękkich” prowadzonego przez Klinikę Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii. Wykonawcą z ramienia Zakładu Dietetyki Klinicznej WUM jest dr n.med. Anna Jeznach-Steinhagen;

8. projektu prowadzonego przy współpracy z Kliniką Otolaryngologii WUM „Diagnostyka i leczenie pacjentów z zaburzeniami połykania hospitalizowanych w SP CSK /WUM oraz zgłaszających się Poradni Foniatrycznej w latach 2015-2017”. Wykonawcą z ramienia Zakładu Dietetyki Klinicznej jest dr n. o zdr. Magdalena Milewska.

Ponadto Zakład Dietetyki Klinicznej realizuje

1. "Ocena mikroflory jamy ustnej (bakteryjnej oraz grzybiczej) i wskazania do stosowania antybiotykoterapii u pacjentów z nowotworami głowy i szyi poddawanych radioterapii". Badanie będzie realizowane m.in. przez dr n. o zdr. Magdalenę Milewską (adiunkt w Zakładzie Dietetyki Klinicznej WUM) i dr n. o zdr. Martę Dąbrowską - Bender (adiunkt  w Zakładzie Dietetyki Klinicznej WUM).

2. projekt  „Ocena wpływu wypijanej dobowo wody na wyrównanie metaboliczne i stan odżywienia pacjentów z cukrzycą typu 2”. Wykonawcą jest dr n.med. Anna Jeznach-Steinhagen;

3. cykl prac prowadzonych w Klinice  Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej WUM opartych o kalorymetrię pośrednią u chorych onkologicznych kwalifikowanych do leczenia żywieniowego. Wykonawcą jest dr n.med. Anna Ukleja;

4. projekt dotyczący oceny stanu odżywienia  i sposobu żywienia  chorych  z chorobami układu sercowo- naczyniowego  leczonych w Katedrze i Klinice Kardiologii WUM. Wykonawcą jest dr n.med. Anna Ukleja.