Jesteś tutaj

Badania naukowe

Zakład Dietetyki Klinicznej  uczestniczy w realizacji

1. czterech badań epidemiologicznych prowadzonych w ramach Narodowego Programu Zdrowia

http://zdk.wum.edu.pl/node/78

2. projektu  „Wpływ wybranych parametrów diety na progresję choroby, występowanie epizodów sercowo-naczyniowych oraz stan zapalny w grupie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia zachowawczego” prowadzonego przez Klinikę Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii CSK MON WIM. Wykonawcami z ramienia Zakładu Dietetyki Klinicznej WUM są: dr n.med. Anna Jeznach-Steinhagen oraz dr n.med. Iwona Boniecka;

3. wspólnego projektu badawczego, razem z Kliniką Neonatologii WUM, Zakładem Biologii Medycznej WUM oraz Instytutem Żywności i Żywienia, w ramach grantu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci „Zależność składu mleka kobiecego od sposobu żywienia i składu ciała matek karmiących”. Wykonawcami z ramienia Zakładu Dietetyki Klinicznej są: dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna oraz mgr Agnieszka Bzikowska;

4. projektu „Sposób żywienia i analiza składu ciała w grupie pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym przed i w trakcie leczenia” prowadzonego przez Klinikę Chorób Wewnętrznych, Pulmonologii i Alergologii WUM. Wykonawcą z ramienia Zakładu Dietetyki Klinicznej WUM jest dr n.med. Anna Jeznach-Steinhagen;

5. projektu „Wpływ interwencji żywieniowej w okresie okołooperacyjnym na wyniki leczenia operacyjnego u pacjentów z nowotworem złośliwym tkanek miękkich” prowadzonego przez Klinikę Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii. Wykonawcą z ramienia Zakładu Dietetyki Klinicznej WUM jest dr n.med. Anna Jeznach-Steinhagen;

6. projektu prowadzonego przy współpracy z Kliniką Otolaryngologii WUM „Diagnostyka i leczenie pacjentów z zaburzeniami połykania hospitalizowanych w SP CSK /WUM oraz zgłaszających się Poradni Foniatrycznej w latach 2015-2017”. Wykonawcą z ramienia Zakładu Dietetyki Klinicznej jest dr n. o zdr. Magdalena Milewska.

Ponadto Zakład Dietetyki Klinicznej realizuje

1. projekt  „Ocena wpływu wypijanej dobowo wody na wyrównanie metaboliczne i stan odżywienia pacjentów z cukrzycą typu 2”. Wykonawcą jest dr n.med. Anna Jeznach-Steinhagen;

2. cykl prac prowadzonych w Klinice  Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej WUM opartych o kalorymetrię pośrednią u chorych onkologicznych kwalifikowanych do leczenia żywieniowego. Wykonawcą jest dr n.med. Anna Ukleja;

3. projekt dotyczący oceny stanu odżywienia  i sposobu żywienia  chorych  z chorobami układu sercowo- naczyniowego  leczonych w Katedrze i Klinice Kardiologii WUM. Wykonawcą jest dr n.med. Anna Ukleja.