• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Historia Zakładu

Decyzją Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 29 maja 2000 roku na Oddział Dietetyki Wydziału Nauki o Zdrowiu przyjęto 62 studentów, a w celu realizacji zadań dydaktycznych w dniu 24 października 2000 r. JM Rektor AM utworzył na bazie Zawodowego Studium Medycznego przy ulicy Ciołka 27 Zakład Pielęgniarstwa i Żywienia Człowieka, którego kierownikiem został prof. dr hab. med. Bruno Szczygieł.

W dniu 26 listopada 2001 r. zarządzeniem JM Rektora AM (Nr 35/2001) rozdzielono Zakład na dwa osobne zakłady: Zakład Pielęgniarstwa i Zakład Żywienia Człowieka, którym do 30 września 2007 r. kierował prof. dr hab. med. Bruno Szczygieł, a od 1 października 2007 r. prof. nadzw. dr hab.med. Zdzisław Wójcik. W 2013 roku kierownikiem Zakładu Żywienia Człowieka została dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek, która pełniła tę funkcję do 31 sierpnia 2017 roku.

W związku z rozwojem dietetyki klinicznej jako działu nauki o żywieniu człowieka, współpracą z Klinikami, prowadzonymi badaniami naukowymi i zainteresowaniami grupy pracowników w Zakładzie Żywienia Człowieka wyodrębnił się zespół zajmujący się dietetyką kliniczną. Stało się to podstawą do utworzenia Zakładu Dietetyki Klinicznej. W konsekwencji Uchwałą Senatu WUM z dnia 19 grudnia 2016 roku, w dniu 1 września 2017 roku z Zakładu Żywienia Człowieka został wyłoniony Zakład Dietetyki Klinicznej. Pierwszym kierownikiem Zakładu została dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek.

Zakład Dietetyki Klinicznej zajmuje się zagadnieniami dietoterapii, dietoprofilaktyki oraz wybranymi problemami żywienia klinicznego we wszystkich dziedzinach medycyny, w tym w szczególności w: kardiologii, diabetologii, onkologii, obesitologii, gastroenterologii, hepatologii, nefrologii, reumatologii, endokrynologii, ginekologii i położnictwie, chirurgii, w tym bariatrycznej, transplantologii, neurologii, neurochirurgii, psychiatrii, dermatologii, chorobach zakaźnych, pediatrii i geriatrii.

Zakład zajmuje się także wybranymi zagadnieniami epidemiologii żywienia.