• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Projekt nutritionDay

Projekt nutritionDay

 

  • nutritionDay (nDay) jest ogólnoświatową inicjatywą mającą na celu zwiększenie świadomości na temat niedożywienia związanego z chorobą w ośrodkach ochrony zdrowia.

 

  • nutritionDay przeprowadzane jest co roku w październiku jako jednodniowe badanie. Ponadto reprezentuje jedną z największych międzynarodowych baz danych dotyczących hospitalizowanych pacjentów.

 

  • W jednym wybranym dniu (zwanym „nutritionDay”) oddziały szpitalne oraz domy opieki z całego świata zbierają anonimowe dane oraz wprowadzają je do ogólnoświatowej bazy nDay.

 

  • Jednostki uczestniczące w badaniu otrzymują bezpłatny wieloparametrowy raport graficzny, który ukazuje otrzymane wyniki w zestawieniu z ogólnoświatowymi standardami referencyjnymi. Raport przedstawia konkretne wskaźniki jakości opieki żywieniowej i stanowi podstawę do przeprowadzenia analizy porównawczej oraz monitorowania opieki żywieniowej w jednostce.

 

 -  Strona internetowa projektu nutritionDay:

https://www.nutritionday.org/  

 -  Kwestionariusze oraz ulotka informacyjna dostępne również  w języku polskim: https://www.nutritionday.org/en/30-.languages/index.html

 -  12 kroków do przystąpienia do badania (krótki opis wytycznych):

https://www.nutritionday.org/en/about-nday/12-steps-to-participate/index.html

NUTRITION DAY 2