• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Transplantacja Nerki - Nowe Życie

Zakład Dietetyki Klinicznej współorganizuje konferencję
"Transplantacja Nerki - Nowe Życie. Pacjenci edukują pacjentów", która odbędzie się 8 lutego
w Krakowie.

Konferencja jest dedykowana chorym zainteresowanym przeszczepieniem nerki, a więc pacjentom
z zaawansowaną niewydolnością nerek i przewlekle dializowanym.     

PROGRAM KONFERENCJI