• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Żywienie dzieci z wrodzonymi wadami metabolizmu

Wykaz wykładów dla studentów II roku studiów niestacjonarnych,

na kierunku DIETETYKA

 plan pdf 176 kb

 

ROK AKADEMICKI 2019/2020    Zaliczenie przedmiotu: „Żywienie dzieci z wrodzonymi wadami metabolizmu"  niestacjonarne

 

- obecność na wykładach (W); 5pkt. (2-3 obecności)

                                                    0 pkt. (> 1 obecności)

 

- obecność na seminariach (S): 5 pkt.  ( obecność)

                                                     0 pkt.  (nieobecność)

- test z wiedzy – 30pkt. (100%)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ocena:     Niedostateczna       W + S - 0 pkt.

                                                  Test <  18 pkt.

 

                Dostateczna          W + S – 10pkt

                                               Test – 18-19 pkt.

 

                 Dostateczna +      W + S – 10pkt.

                                               Test – 20-22 pkt.

 

                 Dobra                   W + S  - 10 pkt.

                                              Test  - 23-25 pkt.

 

                Dobra +                W + S – 10 pkt.

                                              Test – 26-28 pkt.

            Bardzo dobra          W + S – 10 pkt.

                                              Test - 28-30 pkt.