• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Kontakt

Zakład Dietetyki Klinicznej

Wydział Nauk o Zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

 

Tel. (22) 57 20 931

nzv@wum.edu.pl

http://zdk.wum.edu.pl

 

Sekretariat

Pokój 58

Mgr Joanna Jamiuk

jjamiuk@wum.edu.pl

Mapka: